Over HUPHUP

Raf Swerts studeerde Kinesitherapie en manuele therapie en was 15 jaar actief als kinesitherapeut. In 1995 richtte hij Fitness & Health op, zijn eerste fitness met toen al de nadruk op sporten om gezonder te worden. Fitness & Health werd later EasyFit om het gemakkelijke karakter van sporten in de kijker te zetten. De keten groeide uit tot 35 clubs in Vlaanderen. 24 van deze clubs worden nu omgevormd tot HUPHUP centra. Nederland volgt in september dit jaar met 8 clubs en tegen eind 2020 is de ambitie een 100-tal HUPHUP centra over de Benelux te openen. 

HUPHUP